مشخصات کلّی

    نام درس : عربی   موضوع درس : فعل امر حاضر  مدت جلسه : 80 دقیقه

         شماره طرح درس :5

       تعداد دانش آموزان : 25      کلاس و مقطع تحصیلی : سوم راهنمایی

        نام معلم : رسول رحيمي  نام مدرسه :راهنمایی نور دانش      

 

 

هدفهای رفتاری و درسی

     دانش آموز در پایان این درس :

     1. قرائت صحیح متن عربی درس 5 را تلفظ می کند .

     2. کلمات جدید با رنگ قرمز را درست می خواند و می نویسد .

     3.  ترجمه درست درس 5 را می فهمد .

     4. فعل امر و 6 صیغه مخاطب آن را می شناسد .

     5. در زمینه صرف فعل امر وانواع همزه اول آن علاقه مند می شود .

    6. نمونه بارز امر در جامعه اسلامی ( فریضه امر به معروف ) را شرح می دهد

 

 

وسایل

 

 

 

    1. کتاب درسی 2. تصاویر 3. کارت 4. تخته کلاس 5. جدول کارتها  6.. تخته رنگی  7. وایت برد با ماژیک رنگی   8. گچ سفید و رنگی 9. کارت مقوایی 10. تخته یونولیت 11. درختچه کاج

 زمان

 

 قبل از شروع درس

  

        1. سلام و احوال پرسی از دانش آموزان 2. دقت در وضع جسمی و روانی  آنها 3. حضور و غیاب 

         4. خواندن احادیث و ترجمه و تفسیر توسط شاگردان  5. جمع آوری تکالیف فردی

          ( تذکر : همه دانش آموزان دفتر خط دار – مداد- پاک کن – خودکار آماده داشته باشند )

5

 

 ارزشیابی تشخیصی

 

      پرسش از چند دانش آموز در مورد :. فعل ماضی منفی چیست؟ و علامت آن کدام است ؟. فعل مضارع منفی            چیست ؟  و علامت آن کدام است ؟

 5

 

 آماده سازی

رئوس مطالب

 

1-       اطلاعات دانش آموزان از فعل امر در زبان فارسی2. علامت فعل امر در زبان فارسی3..هدفهای درس جدید

4..طرز ساخت فعل امر5. علائم فعل امر در زبان 6. عربی ترجمه فعل امر و 6 صیغه آن در عربی

20

 

   فعالیت های

مربوطه روشها

 

 

سوال : 1. بچه ها درزبان فارسی وقتی انجام کاری را از کسی می خواهیم

2. اگر به صورت خواهش و تمنّا را بخواهیم با چه حالتی بیان می کنیم ؟

. به نظر شما فعل امر با چه لحنی خوشایند است و چرا ؟ 

 

 

 ارائه درس جدید

  

هدفهای درس جدید : 1. تعریف فعل امر  2. توضیح 6 صیغه های فعل مضارع مخاطب و  ترجمه ی آنها

       3. طرز ساخت فعل امر و 6 صیغه حاضر آن 4. ترجمه فعل امر   5. . تلفظ صحیح درس 6. ترجمه صحیح درس

 

 5

فعالیت مربوط به روشها

 

روش اختصاصی تدریس عربی سوم راهنمایی : نصب کارتهای رنگی روی تخته

سوال : فعل امر را تعریف کرده و علائم آن را در زبان عربی و طرز ساخت را توضیح دهید؟

ادامه سوال از دانش آموزان و نوشتن پاسخهای آنان روی تخته-

تشریح درس جدید و قواعد فعل امر با استفاده از تصاویر کارتها 

 

  

 

35

 

 روش مطالب

 

خلاصه ی درس – تعیین تکلیف – انجام تحقیق و کار عملی توسط دانش آموزان

– مطالب کتابهای غیر درسی

 

 

 تکمیل 

 

خلاصه درس با استفاده از نوشته ها ی روی تخته و یادداشت برداری آنها توسط دانش آموزان به پای تخته برای نوشتن تمرین و حل ان در دفتر عربی و تعیین تمرینهای کتاب برای تکلیف جلسه ی بعد در منزل. 

 

 ارزشیابی تکوینی

 

 

بازدید دفترهای تمرین ، منظور رفع اشکالهای نوشتنی دانش آموزانی که اشکال دارند .

دقت در رفتارهایی که نشانه علاقه مندی و یا عدم علاقه دانش آموزان نسبت

به درس می باشد . نوشتن چند سوال در مورد درس امر

جز روی تابلو و نوشتن پاسخ آنها توسط دانش آموزان در روی کاغذ جمع آوری پاسخ های آنان

 

 10

 

 

 

 

 

 

 

هدف کلی : دانش آموزان در پایان درس 5 عربی سوم راهنمایی علاوه بر قرائت و ترجمه متن درس با قواعد درس آشنا می شوند .

هدف جزئی : 1. دانش آموزان در پایان درس قرائت صحیح درس را بدانند. 2. دانش آموزان ترجمه های صحیح درس را بفهمند 3. دانش آموزان فعل امر و طرز ساخت آن را بفهمند .

 

هدفهای رفتاری : 1. دانش آموزان تلفظ صحیح لغات را بعد از معلم بگویند ( روانی حرکتی ، تقلید )

2. دانش آموزان تلفظ صحیح لغات جدید درس را به طور مستقل بگویند .( روانی حرکتی ، اجرای مستقل )

3. ترجمه لغات را بگویند ( شناختی ، دانش )

4. با توجه به هر لغت روی کارت معنی فارسی یا عربی آن را در یابند ( شناختی ، درک فهم )

5. دانش آموزان بتوانند با توجه به لغات درس جدید متن های موجود در درس را معنی کنند (شناختی ، درک فهم )

6. دانش آموزان باید پس از پایان درس بدانند که برای فعل چه مثالهای دیگری می توانند بیاورند و در جمله آن را به کار برند . ( شناختی ، ترکیب)

7. دانش آموزان بتوانند علائم فعل امر و طرز ساخت آن امر 6 صیغه مطالب تشخیص دهند ( شناختی ، تجزیه و تحلیل)

آزمون رفتار ورودی : نقطه شروع درس

1. دانش آموز فعل امر را در صیغه های مختلف مذکر و مؤنث تشخیص دهد .( نقطه شروع)

2. تمامی 6 صیغه فعل امر ( 3 صیغه مذکر مخاطب 3 صیغه مؤنث مخاطب ) را در جمله بکار برد .

3. انواع فعل امر را در جملات مشخص كند.

از همكاران محترم خواهشمند است نظرات خود را در اين زمينه براي ما ارسال نمايند. 

 

 

 

 

 تاريخ : ۸۸/۱۱/۱۹ | 10:13 | نویسنده : سر گروه |
امکانات وب